โรงงาน

อุปกรณ์ขั้นสูง

เราเองสายการผลิตอัตโนมัติของการแสดงผลคริสตัลเหลวของทั้งชุดของผู้เบิกทางเป็นเจ้าของอาคาร super และสะอาดและอุปกรณ์ยานัตถุ์

หมายเหตุ: ปัญหาทางเทคนิคใด ๆ โปรดคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ความรู้เกี่ยวกับ LCD หรือคลิกที่นี่เพื่อส่งอีเมล์ไปที่ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของเรา